پارک علم و فناوری البرز
دانشگاه خوارزمی
جهاد دانشگاهی واحد استان البرز
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
پژوهشگاه مواد و انرژی
موسسه تحقیقات علوم باغبانی
مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت آذین خودرو
مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت هوانوردی آسمان ایرانیان
مراکز نوآوری خانه های هوشمند و سنگ های قیمتی و صنایع وابسته
مرکز آموزش علمی کاربردی عالیفرد
ایران فریمکو
دانشگاه فني و حرفه اي استان البرز
مرکزآموزش عالی امام خمینی( ره)
مرکز آموزش علمی کاربردی مشکات ولایت استان البرز
مرکز آموزش علمی – کاربردی قطعه سازان فجر میثاق
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز
مرکز نوآوری صنعت حمل و نقل هوایی و فضایی آسمان ایرانیان
مرکز رشد خوشه فناوری های قند، شیرینی، شکلات و صنایع وابسته البرز
مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر ساوجبلاغ
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی کرج
بنیاد نخبگان استان البرز
مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
مرکز آموزش بین المللی علمی-کاربردی قندکرج
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز
سازمان جهاد کشاورزی استان البرز
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز