پیام خود را بنویسید

فرم نظر سنجی پارک علم و فناوری البرز از ارباب رجوع


کد رهگیرى این فرم: P62-F66-U0-N28991          
[ چاپ فرم ]
::
رسول اکرم (ص): هرکس برادر مسلمان خود را با کلمهاي لطف آمیز تکریم کند و غم اور را بزداید همواره در سایه جاودان لطف الهی است.

آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم بصورت شفاف و دقیق براي انجام خدمات مورد در خواست به شـما ارائه شده است ؟
بلی
تاحدودي
خیر
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه است؟
بسیارخوب
خوب
متوسط
بد
آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟
بلی
خیر
نام فرد یا افرادي که مناسبترین برخورد و همکاري را با شما داشته اند مرقوم فرمایید؟
نام فرد یا افرادي که برخورد نامناسبی با شما داشته اند مرقوم فرمایید؟
چنانچــه در خواســت خــلاف مقــررات از جنابعــالی شــده اســت لطفــا آنــرا مرقــوم فرماییــد.( با ذکر مورد و فرد مورد نظر)
لطفا" نظرات و پیشنهادات خود را براي اصلاح امور بنویسید
:: درصورت تمایل این قسمت را تکمیل کنید

نام و نام خانوادگی:
شماره تماس:
تاریخ ورود :

تاریخ شمسى:

ساعت ورود :