پیام خود را بنویسید

معرفی معاون فناوری

 | تاریخ ارسال: 1401/3/26 | 


     مهندس حسین بختیاری
     معاون فناوری پارک علم و فناوری البرز