پیام خود را بنویسید

تورهای فناوری گذشته

 | تاریخ ارسال: 1399/10/29 | 
 تور آموزشی و آشنایی با فعالیت های علمی  و فناورانه ۱۹ تیر ۱۳۹۸برگزاری تور فناوری الکامپ تهران ۳۰ تیر ۱۳۹۸


 
برگزاری تور فناوری  از نمایشگاه  توانمندی های فناوران هسته ای   در هفته پژوهش استانیبرگزاری تور فناوری علمی شرکتهای فناور و دانش بنیان مستقر  از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی

تور فناوری و پژوهشی بازدید از پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران