پیام خود را بنویسید

پیشنهادات و انتقادات


کد رهگیرى این فرم: P24-F26-U0-N28112          
[ چاپ فرم ]

نظرات، پيشنهادات و انتقادات ارزشمند شما کاربران گرامی در هر بخش از فعاليت های پارک علم و فناوری البرز، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات یاری خواهد رساند.
همچنين هرگونه پیشنهاد یا انتقاد در رابطه با عملكرد كارمندان، توسط مديران ارشد و مديریت عامل بررسي مي شود تا در تصمیم گیری های خرد و کلان لحاظ گردند.

نام . نام خانوادگی:
آدرس پست الکترونیک:
تلفن تماس:
پیشنهاد یا انتقاد: