پیام خود را بنویسید

خدمات کلینیک توانمند سازی

 | تاریخ ارسال: 1400/4/8 | 

پارک علم و فناوری البرز با هدف کمک و ارتقاء توانمندی های فردی، گروهی و سازمانی و همچنین توسعه محصولات و خدمات صاحبان ایده، اختراع و افراد نخبه در قالب دانش آموزان، دانشجویان، دانش آموختگان، اعضای هیأت علمی تا صاحبان کسب و کار فناورانه و دانش بنیان، با بهره گیری از اساتید، مشاوران خبره، افراد حقیقی و حقوقی متخصص و با تجربه، خدمات مشاوره و آموزش های کاربردی در سه حوزه راه اندازی کسب کار، تقویت و توسعه کسب و کار، آشنایی با فناوری های نوین در سطح استانی و ملی آماده ارائه خدمات می‌باشد.