پیام خود را بنویسید

شرکت آرین تدبیر کومه

 | تاریخ ارسال: 1401/3/1 | 
                                                           

زمینه فعالیت:
تحقیق و توسعه پکیج هیپوکلریت سدیم


ایده محوری:  
تولید تجهیزات صنعتی خاص جهت صنایع پتروشیمی، نفت، گاز، آب، معدن و کشاورزی

بازار هدف: 

محصولات و خدمات:


رزومه : 
کاتالوگ:  کلیک
تماس: ۸۸۲۸۶۴۲۱، ۸۸۲۵۴۵۴۴، ۸۶۰۱۴۱۱۶

ایمیل: infoariyan-tadbir.com ، ariyan.tadbir.cogmail.com

وب سایت: http://ariyan-tadbir.com

آدرس: تهران، بزرگراه شیخ فضل اله نوری، ورودی آل احمد غرب، زیر پل آزمایش، پلاک ۵۷ واحد ۳
کیلومتر ۱۲ آزاد راه کر ج- قزوین-خروجی کمالشهر- انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- مرکز رشد پارک علم و فناوری البرز

   


 

شرکت پیشرو قهوه کیانوش

 | تاریخ ارسال: 1400/3/30 | 
                          
حوزه فعالیت: کشاورزی و منابع طبیعی

 ایده محوری: تولید دمنوش و نوشیدنیهای گیاهان دارویی، کشت بافت

محصولات و خدمات: تولید، تکثیر، کشت بافت و بیوتکنولوژی ریز سازواره ها و محصولات کشاورزی به ویژه گیاهان دارویی


رزومه : 

کاتالوگ:


مدیر عامل: کیانوش امیدی

شماره تماس: 

 ایمیل:
momidi
ut.ac.ir

وب سایت:

آدرس:
کیلومتر ۱۲ آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرزشرکت توسعه تجهیزات دانه بندی کاسپین

 | تاریخ ارسال: 1400/3/30 | 

                                
زمینه فعالیت: محصولات پیشرفته صنعتی و آزمایشگاهی

ایده محوری: تولید انواع توری های صنعتی فولادی ضد سایش و ضد زنگ


محصولات و خدمات: تولید انواع توری های صنعتی فولادی ضد سایش و ضد زنگ، انواع الک های آزمایشگاهی - تولید انواع نمونه گیرها

رزومه : دانلود

کاتالوگ:مدیر عامل: بابک ثابتی زاده

شماره تماس: ۰۹۱۲۱۰۷۰۹۷۸

ایمیل: info
caspianmesh.com

وب سایت: www.caspianmesh.com

آدرسR&D :کیلومتر ۱۲ آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز

آدرس کارخانه: استان البرز، جاده ماهدشت-اشتهارد، شهرک صنعتی کوثر، خیابان یکم شرقی، قطعه ۳شرکت گرین برق

 | تاریخ ارسال: 1400/3/26 | 

                                       
حوزه فعالیت: برق-الکترونیک ایده محوری: روشنایی پر بازده LED و انرژی های نو

ایده محوری: تولید لامپهای ال ای دی


محصولات و خدمات: تولیـد انـواع لامـپ هـایLED بـا فنـاوری جدیـدThermoless و تولیـد انـواع پروژکتـور هـا و چـراغ هـای خیابانـیLED ،طراحـی و اجـرای نیـروگاه هـای بـرق خورشـیدی و بـادی و انجـام طراحـی، اجـرا و پشـتیبانی اتوماسـیون هـای صنعتـی
پیشـرفته

دستاوردها: کسب تنها پروانه پژوهشی کشور در زمینه برق- الکترونیک از وزارت صمت کسب رتبه فناور برتر کشور در سالهای ۸۷ ،۹۰ و ۹۳ انجام پروژه های بین المللی ، تبادل فناوری با تایوان و هنگ کنگ 

رزومه : 

کاتالوگ:
مدیر عامل: علی صانعی

شماره تماس: 

 ایمیل: ali.saneigmail.com

وب سایت: www.gerico.ir 

آدرس: کیلومتر ۱۲ آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز شرکت گرین برق 


 

شرکت تولید ملزومات برق (TMB)

 | تاریخ ارسال: 1400/3/26 | 

                         

حوزه فعالیت: برق قدرت و الکترونیک

ایده محوری: تحقیق و توسعه در حوزه برق


محصولات و یا خدمات: طراحی و ساخت خدمات تجهیزات فرودگاهی

دستاوردها: پل هوایی(تونل) انتقال مسافر از ترمینال به هواپیما
                          چراغ های تامین روشنایی باند فرودگاه

رزومه :

کاتالوگ:مدیر عامل: امیررضا برکتین

شماره تماس: ۸۷۷۴۰-۰۲۱

 ایمیل: infotmb-co.com

وب سایت: www.tmb-co.com

آدرسR&D: کیلومتر ۱۲ آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز

آدرس کارخانه : استان البرز- نظرآباد- شهرک صنعتی سپهر شرکت تولید ملزومات برق 


شرکت نوفن پردازش هوشمند البرز

 | تاریخ ارسال: 1400/3/26 | 
                                                        
حوزه فعالیت: نرم افزار و اپلیکیشن،برق و الکترونیک، تجهیزات ایمنی و امنیتی، اینترنت اشیا

ایده محوری: تجاری سازی فناوری برق و الکترونیک

محصولات و خدمات: سـاخت تجهیـزات الکترونیکـی امـکان ، طراحـی، پیاده سـازی و توسـعه اپلیکیشـن ها، طراحـی، تولیـد و تامیـن تجهیـزات ایمنـی و امنیتـی الکترونیکـی، طراحـی و پیـاده سـازی راهکارهـای خـاص صنعتـی، طراحـی ، نمونـه سـازی ، سـاخت و مونتـاژ انـواع بردهـای الکترونیکـی


رزومه : 

کاتالوگ:
مدیر عامل: علیرضا صادقی تبار

شماره تماس:

ایمیل: info
nofanpardazesh.com

وب سایت: www.nofanpardazesh.com

آدرس: کیلومتر ۱۲ آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز شرکت نوفن پردازش هوشمند البرز


شرکت مهندسی نویان ایده آرا

 | تاریخ ارسال: 1400/3/26 | 

                                             

حوزه فعالیت: تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی

ایده محوری: طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی و کالیبراسیون صنایع خودرو، نظامی و خانگی


محصولات و خدمات: طراحی و ساخت خطوط تولید اتوماتیک و رباتیک طراحی وساخت ماشین آالات و رباتهای خاص طراحی و ساخت دستگاههای تست عملکرد و دوام طراحی و ساخت مدار فرمان PLC برای کلیه کاربردهای صنعتی و خانگی طراحی و ساخت بردهای الکترونیکی پیشرفته

رزومه : 

کاتالوگ:مدیر عامل: امیر احمد سلطانی

شماره تماس: ۳۳۵۱۷۹۸۳-۰۲۱

ایمیل:
Comenea.ir

وب سایت: www.enea.ir

آدرس: کیلومتر ۱۲ آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز شرکت مهندسی نویان ایده آرا


شرکت توپاز ژن کاوش

 | تاریخ ارسال: 1400/3/26 | 
                                             

حوزه فعالیت: تولید محصولات مرتبط با بیوتکنولوژی و ارائه خدمات کامل ژنومیکس و پروتئومیکس

ایده محوری: تولید کیت های آزمایشگاهی استخراج عمومی DNA

محصولات و خدمات: کیت تشخیص مولکولی ویروس کرونا (عنوان تجاری quickCOVID)


رزومه : 

کاتالوگ:

مدیرعامل: رضا آذر بایجانی 

شماره تماس: ۰۲۶۳۴۷۶۴۰۶۷

ایمیل: infotopazgene.com

وب سایت: www.topazgene.com

آدرس: کیلومتر ۱۲ آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز شرکت توپاز ژن کاوش شرکت پایا روش آریا

 | تاریخ ارسال: 1400/3/26 | 

                                              

حوزه فعالیت :
برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

ایـده محـوری: سیسـتم مانیتورینـگ خطـوط انتقـال نیـرو باتـری شـارژر هوشـمند مالتـی پلکسـر صـوت و دیتا و طراحـی بردهـای الکتریکـی و الکترونیکـی

محصولات و خدمات: باتری شارژر صنعتی - RTU - مالتی پلکسر مخابراتی - تابلوهای برق و کنترل
 

رزومه : 

کاتالوگ:
مدیر عامل: ایر ج رفیعی

شماره تماس: 

ایمیل: infopayaravesh.com

وب سایت: www.payaravesh.com

آدرس: کیلومتر ۱۲ آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز شرکت پایا روش آریا شرکت فن تدبیر نسر آفتاب

 | تاریخ ارسال: 1400/3/22 | 

                                    
حوزه فعالیت: سامانه توسعه صادرات ایران Marketplace B۲B Iran

 ایده محوری: سامانه صادراتی تجاری سازی ویتفا


محصولات و خدمات: سامانه ویتفا vitfa.com

رزومه : 

کاتالوگ:


 مدیر عامل: رضا شیرزادی

 شماره تماس: 

ایمیل: infovitfa.com

وب سایت: www.vitfa.com

آدرس:کیلومتر ۱۲ آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز