پیام خود را بنویسید
راه اندازی مرکز آموزش های کاربردی در پارک علم و فناوری البرز

در راستای توانمند سازی شرکت های دانش بنیان و فناور؛

 | تاریخ ارسال: 1401/11/10 | 
گام بلند پارک علم و فناوری البرز برای توسعه تحقیق و توسعه در زمینه تولید واکسن

اولین قرارداد تجاری سازی پارک علم و فناوری البرز با امضای یک قرارداد سهم از فروش صورت گرفت

 | تاریخ ارسال: 1401/11/5 | 
با کسب رتبه برتر و عملکرد خوب در حوزه دانش بنیان صورت گرفت؛

درخشش پارک علم و فناوری البرز در دوازدهمین جشنواره رجایی استان البرز

 | تاریخ ارسال: 1401/7/12 | 
از سوی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری صورت گرفت

انتخاب پارک علم و فناوری البرز به عنوان مبادی و بستر معرفی شرکت‌های خلاق در کشور

 | تاریخ ارسال: 1400/12/4 |