پیام خود را بنویسید
از سوی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری صورت گرفت

انتخاب پارک علم و فناوری البرز به عنوان مبادی و بستر معرفی شرکت‌های خلاق در کشور

 | تاریخ ارسال: 1400/12/4 | 
مجموعه نشست های خبرگی (شرکت وینو پلاستیک)

مجموعه نشست های خبرگی (شرکت وینو پلاستیک)

 | تاریخ ارسال: 1400/8/30 |