پیام خود را بنویسید

معرفی مسئول امور موسسات معرفی مسئول امور موسسات

 | تاریخ ارسال: 1399/10/17 | 

           
حمیده مقدم
   مسئول امور موسسات    

 
پارک علم و فناوری البرز ضمن ایجاد فضای مناسب به منظور بهره‌مندی بنگاه‌های کوچک و متوسط از قوانین حمایتی و خدمات پشتیبانی متمرکز، موجبات توسعه کارآفرینی و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی را از رهگذر هم‌افزایی ناشی از مجاورت فیزیکی این بنگاه‌ها و بهره گیری از بیزمنتورها، استارترها و نیز کاهش هزینه‌های سرمایه گذاری اولیه و  هزینه‌های جاری، فراهم می‌سازند.
 
در راستای رسیدن به اهداف تدوین شده فوق الذکر، بخش امور موسسات پارک به منظور بهینه سازی فرآیند‌ها، برقراری تعاملات بخش های مختلف پارک با مدیران واحدهای فناور مستقر در پارک و برنامه ریزی جهت ارتقاء مبادلات علمی و صنعتی آنان تأسیس شده است. در این بخش امور مربوط به پذیرش و استقرار شرکت­ ها و موسسات دانش بنیان در پارک صورت می گیرد. در ذیل برخی وظایف این بخش ذکر می گردد.

     انجام امور مربوط به جذب و پذیرش موسسات و شرکت­ های فناور متقاضی استقرار در پارک شامل:
  1. بررسی و ارزیابی تقاضاهای واصله فناوران عضو پارک
  2. برگزاری جلسات مرتبط با درخواستهای فناورانه به منظور تصویب نهایی تقاضاهای واصله
  3.  برگزاری جلسات شورای پارک به منظور بررسی و تصویب موضوعات کلان شرکتها
  4. برنامه ریزی جهت ارتقاء مبادلات علمی و صنعتی شرکت­ ها و موسسات فناور مستقر در پارک
  5. برقراری ارتباط و پیگیری نظام مند امور مربوط به واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) واحدهای فناور
  6. کمک  به  فرآیندهای مرتبط با تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی و چرخه دانش تا تولید ثروت
  7. پیگیری مزایای قانونی واحدهای فناور