پیام خود را بنویسید

اهداف و خدمات اداره بازاریابی و تجاری سازی اهداف و خدمات اداره بازاریابی و تجاری سازی

 | تاریخ ارسال: 1399/10/20 | 

اهداف اداره بازاریابی، پروژه یابی و تجاری سازی:
 
 • حمایت از تجاری سازی طرح های شرکت های فناور و دانش بنیان
 •  ایجاد ساز و کاری برای معرفی محصولات و خدمات نوآورانه
 • هدایت، راهبری و حمایت از اختراعات، فناوری ها و نوآوری های شرکت های فناور
 • حمایت و پشتیبانی از شرکت های مستقر در پارک
 • برنامه ریزی جهت فراهم نمودن زمینه سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی در تولید و تجاری سازی فناوری ها
 • پایش عوامل تاثیرگذار چرخه تجاری سازی و ارائه راهکارهای ارتقاء محیط کسب و کار
 • برنامه ریزی جهت تامین مالی شرکتهای فناور و دانش بنیان از طریق صندوقها، بانکها و سرمایه گذاران بخش خصوصی
 
برخی خدمات این اداره:
 1. ارتباط با بازار، بازاریابی و پروژه‌یابی
 2. امور قراردادهای پژوهشی و فناوری
 3. استقرار واحدهای فناور و امور مرتبط با قراردادهای آن
 4. ارائه خدمات تامین مالی مانند سرمایه پذیری، اخذ تسهیلات، پروژه های اشتراکی، استفاده از فرشتگان کسب و کار و خیرین فناوری
 5. نظارت کیفی و ارزیابی فعالیتهای فناورانه
 6. ارائه خدمات حمایتی ذیل قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان
  1. راهبری اخذ جواز تاسیس و پروانه‌بهره‌برداری
  2. صدور مجوز واحد فناوری
  3. صدور معرفی نامه معافیت‌های مالیاتی
  4. صدور معرفی نامه معافیت‌های گمرکی
  5. صدور معرفی نامه معافیت‌های بیمه‌ای
 7. ایجاد ارتباط واحدهای فناوری مستقر با سازمان‌های مرتبط دولتی و خصوصی
 8. ارائه انواع مشاوره‌های تخصصی