پیام خود را بنویسید

مهمانسرا مهمانسرا

 | تاریخ ارسال: 1399/11/25 | 
مهمانسرای با ظرفیت ۶۰ نفر شامل اتاق های ۷،۳،۲ و ۱۰ تخت مجهز به تلویزیون و یخچال