گفتگو با محمد قائم پناه، بنیانگذار و مدیرعامل کِشمون

 | تاریخ ارسال: 1399/4/29 | 

 گفتگو با محمد قائم پناه، بنیانگذار و مدیرعامل کِشمون


گفتگو با وحید رجبلو، بنیانگذار و مدیرعامل توانیتو

 | تاریخ ارسال: 1399/4/2 | 
 گفتگو با وحید رجبلو، بنیانگذار و مدیرعامل توانیتو

گپ و گفت با آقای مهندس علیزاده- بنیانگذار برند مهگل

 | تاریخ ارسال: 1399/3/26 | 
گپ و گفت با آقای مهندس علیزاده- بنیانگذار برند مهگل

گپ و گفت با سیدجلال حسینی خواه- بناینگذار مارال چرم

 | تاریخ ارسال: 1399/3/6 | 
گپ و گفت با سیدجلال حسینی خواه- بناینگذار مارال چرم

رویدادهای کارآفرینی پارک علم و فناوری البرز

 | تاریخ ارسال: 1398/12/17 | 

آنچه جامعه امروز را در سرتاسر جهان به سوی پیشرفت هدایت می کند حضور افراد اثرگذار است. این افراد در همه دنیا و در همه لحظات در کنار ما بوده و به سادگی می توان حضور آن ها را در زندگی احساس کرد. هیچ صحبتی نیست جز اینکه کارآفرینان یا به بیان جامعتر، ارزش آفرینان در صدر این افرار وجود دارند.