اولین رویداد کارآفرینی چاره جو با هدف رفع نیازهای فناورانه شرکت توزیع نیروی برق توسط پارک علم و فناوری البرز

 | تاریخ ارسال: 1398/11/20 | 
اولین رویداد کارآفرینی چاره جو با هدف رفع نیازهای فناورانه شرکت توزیع نیروی برق توسط پارک علم و فناوری البرز پنجشنبه 1 اسفندماه برگزار می شود