احکام رییس و اعضای شورای علمی و فناوری پارک علم و فناوری البرز صادر شد

 | تاریخ ارسال: 1399/12/6 | 
رییس جهاددانشگاهی احکام رییس و اعضای شورای علمی و فناوری پارک علم و فناوری البرز را برای مدت دو سال صادر کرد.
 

برگزاری نمایشگاه مجازی دستاوردهای علمی،پژوهشی و صنعتی استان  با مسئولیت پارک علم و فناوری استان البرز

 | تاریخ ارسال: 1399/9/28 | 
برگزاری نمایشگاه مجازی دستاوردهای علمی،پژوهشی و صنعتی استان  با مسئولیت پارک علم و فناوری استان البرز