255 دانش بنیان استان

 | تاریخ ارسال: 1399/3/20 | 
نام شرکت حوزه فناوری
۱ پژوهشی تولیدی نو آفرین سپهر ۰۵- وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
۲ نانو پوشش فلز ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۳ الماسه ساز ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۴ زیست سامانه غرب آسیا ۰۱- فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی
۵ طلوع جاوید بهمن ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۶ شیماپرتو ۰۵- وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
۷ تولیدی بسپار لیا ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۸ ساختمانی تولیدی و پژوهشی آپتوس ایران ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۹ نوفن حامی البرز ۰۸- خدمات تجاری‌سازی
۱۰ صنایع اب وعمران ایران ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۱ خدمات پزشکی دوستان نیک ۰۵- وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
۱۲ زیست فناور پیشتاز واریان ۰۱- فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی
۱۳ دانش گستران زیست غذا ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۴ مهندسی توسعه گران الکترونیک رخش ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۱۵ آمایش راه میهن ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۱۶ امین آسیا فناور پارس ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۷ درنیکا صدف کوشا ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۸ کیمیاگران علم و صنعت رویان ۰۵- وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
۱۹ قالب های صنعتی ایران خودرو ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۲۰ صنایع کیمیا آران ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۲۱ گروه صنعتی ظفران ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۲۲ نوید رنگ پدرام ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۲۳ کیاتل ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۲۴ تولید ملزومات برق ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۲۵ فناوران پارس ماهان فرا تراشه ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۲۶ طراحی مهندسی کیمیا ماشین البرز ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۲۷ رایمندطیف واریان البرز ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۲۸ ویرا ارتباط نادین البرز ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۲۹ هور تاو انرژی ۰۱- فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی
۳۰ آتا طب سان پوریا ۰۵- وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
۳۱ تهران کاوش کلون ۰۱- فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی
۳۲ نوا تیس طب ۰۵- وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
۳۳ مهندسی بهینه سازان سجاد ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۳۴ عصر صفر و یک نوین ۰۷- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
۳۵ هوش آب خوان صنعت البرز ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۳۶ فرآیند پردازش البرز ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۳۷ فراز پایه البرز ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۳۸ آزمایشگاههای صنایع انرژی ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۳۹ دانشگاهی توسعه کشت و دام نواندیش البرز ۰۱- فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی
۴۰ مهندسی الکترو نیرو تابان کنترل ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۴۱ گروه فنی و مهندسی هوگر آرمان البرز ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۴۲ رایان زیست فرآور ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۴۳ سیلندر سازی تهران ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۴۴ هربی فارمد ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۴۵ مهندسی مواد کاران جاهد نوآور ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۴۶ آرمان شیمی سنج ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۴۷ تام لوکوموتیو آریا ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۴۸ تجهیزات صنعت دلوار افزار ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۴۹ ماشین صنعت مهر البرز ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۵۰ گروه صنایع شفا فارمد ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۵۱ آزمون گاز البرز ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۵۲ تست صنعت ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۵۳ فراورده های طبیعت دوست نیکان ۰۱- فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی
۵۴ میهن صنعت دانشور ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۵۵ آرنا ژن فارمد ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۵۶ لیزر آفرینان زیست آرمان ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۵۷ همیار ایده گستر ارتباطات ۰۷- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
۵۸ رویش پژوهان نگین پارس ۰۱- فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی
۵۹ نانو دارو پژوهان پردیس ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۶۰ طرحهای صنعتی فلورد ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۶۱ توسعه افزودنیهای سیمان نوژان ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۶۲ مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۶۳ انرژی توانا کیش ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۶۴ سبز دارو جهان ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۶۵ توسعه فناوری تیوان ۰۵- وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
۶۶ توسعه فنی و مهندسی کارونسر ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۶۷ پمپ گستران پویا ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۶۸ پلیمری تدبیر نیکان ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۶۹ پرشنگ عصر رایانش ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۷۰ نوید زیست فناوری طبیعت و سلامت ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۷۱ آران بذر دانه های روغنی ۰۱- فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی
۷۲ پمپ وکیوم شیخ ها کیش پوش ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۷۳ ماشین سازی کوشش کاران ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۷۴ مهندسی سروش سبز البرز ۰۱- فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی
۷۵ اکسیر داروی طبیعت البرز ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۷۶ پژوهش های مهر تاو نگار البرز ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۷۷ تجهیز الکترونیک اکسون ۰۵- وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
۷۸ مد فناوران پلاس ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۷۹ شاهین تنظیم صنعت ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۸۰ مهندسی بهبود کیفیت آروین سیستم ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۸۱ فن آوری زیستی طبیعت گرا ۰۱- فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی
۸۲ تولیدی صنعتی پروزن ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۸۳ زیست فناوران پژوه البرز ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۸۴ تولیدی تحقیقاتی گهرسرام ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۸۵ ارتباط سازان پیشرو تک نما ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۸۶ نو آوری زیستی گویا ۰۱- فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی
۸۷ تحقیقاتی خدماتی بهداشتی و تولیدی پسوک ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۸۸ آریوژن فارمد ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۸۹ زیست فن آوران نوین گیتی ژن ۰۱- فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی
۹۰ شیمیائی و داروئی باران ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۹۱ اندیشه کاوان نصیر ایرانیان ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۹۲ داروسازی عرفان دارو ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۹۳ تولید سیستمهای احیا نوزاد ۰۵- وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
۹۴ مام اصفهان ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۹۵ آرین خوشه پارس ۰۱- فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی
۹۶ فناوری دارویی درسا به ساز ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۹۷ رضا دارو البرز ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۹۸ فروزش پخش ۰۵- وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
۹۹ مزرعه سبز سعیدی ۰۱- فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی
۱۰۰ کیمیا شیمی سبز علیسان ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۱۰۱ تولیدی ایده آل تشخیص آتیه ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۱۰۲ نخل زیتون آذران ۰۱- فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی
۱۰۳ تولیدی و صنعتی گوهر فام ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۱۰۴ پنام گویان پارس امرتات ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۰۵ تحقیقاتی وتولیدی سینا ژن ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۱۰۶ گنجینه بذر سبز فناور آسیا ۰۱- فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی
۱۰۷ آسیا بهین برق ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۱۰۸ فنی و مهندسی پیشرو صنعت دقیق ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۰۹ تولید فرآورده های طب سنتی نیکا ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۱۱۰ تولید قطعات یدکی ایران ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۱۱ دانش بنیان انبوه سازی مسکن بهدیس سامان امین ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۱۱۲ فن آزما گستر ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۱۳ تکین سامانه پیشگامان کاوش ۰۷- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
۱۱۴ توسعه و تولید شیرهای صنعتی رستا گروه ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۱۵ پلیمر بنیان آریا ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۱۱۶ فنی و مهندسی توربین صنعت سپهر ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۱۷ ساب تک کیش ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۱۱۸ گسترش فناوری خوارزمی ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۱۱۹ فرآورده های دارویی نو ترکیب ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۱۲۰ مدوک زیست دارو ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۱۲۱ برسام داده پرداز آویژه البرز ۰۷- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
۱۲۲ آوان زیست کاوش ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۱۲۳ پایا روش آریا ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۱۲۴ پلاسما پژوه پارس ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۲۵ تولیدی کوره شهاب ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۲۶ فنی مهندسی پایا ردیاب سامانه ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۱۲۷ طرسام ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۲۸ الکترونیک افزار آزما ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۱۲۹ مهندسی و توسعه سورن افزار ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۱۳۰ هدایت سرمایه کاسپین ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۱۳۱ ایده پردازان الکترونیک البرز ۰۷- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
۱۳۲ بنیان موتور سهند ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۱۳۳ زیست فناوری رویش پایدار البرز ۰۱- فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی
۱۳۴ سامانه های پیشرفته نانو ارتباط ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۱۳۵ مهندسی رهگیر شهاب ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۳۶ خدمات ویرا تهران ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۳۷ کیفیت تولید تکاپو ۰۵- وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
۱۳۸ شتاب دهنده ماد آوش کیمیا ۰۸- خدمات تجاری‌سازی
۱۳۹ آر تاش کامپوزیت ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۱۴۰ نانو فناوران داروئی الوند ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۱۴۱ صنایع الکترونیک پارسا کارا ۰۵- وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
۱۴۲ فن آوران الکترو موتور آریا ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۱۴۳ پژواک رادین صنعت دانش ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۴۴ جستار دانش علم و صنعت ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۱۴۵ توسعه تجهیزات آزمون های پیشرفته مواد و پوشش ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۴۶ کنترل سیستم خاورمیانه ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۴۷ مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۴۸ ناب اکسیر پایا شیمی ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۱۴۹ تولید مواد دارویی درسا دارو ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۱۵۰ نوا واکسن راد ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۱۵۱ مهرداور ۰۵- وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
۱۵۲ بازی سازان پیشگام آینده ۰۷- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
۱۵۳ صنایع اکسیژن دلوار فراز ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۵۴ مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۱۵۵ تدبیر سازه انرژی یکتا ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۵۶ سیراف پارس پلیمر پویا خلیج فارس ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۱۵۷ یراق آوران پویا ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۱۵۸ سیستم های مدیریتی دیجیتال ۰۷- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
۱۵۹ صنایع محرکه دوار خاورمیانه ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۶۰ مهندسی پترو انرژی هیراد ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۶۱ کیمیای ناب تجزیه ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۶۲ سرامیک صنعت آفاق ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۱۶۳ حافظ وارش ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۱۶۴ پادرا سرم البرز ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۱۶۵ نور صنعت آزما فردوس ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۶۶ فن آوران دارویی رشد پارسیان ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۱۶۷ توسعه و تجهیز کارما آزما اندیش ۰۵- وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
۱۶۸ مهندسی زیستی آروکو فرآیند سازان شریف ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۶۹ دانش بنیان پیشگامان توسعه گیاهان زراعی ۰۱- فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی
۱۷۰ صنایع هوا پایه گستره طوبی ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۷۱ ویرا واکسن شایا ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۱۷۲ مهندسی اریاشیمی رسا ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۱۷۳ حکیمان دوراندیش پارس ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۱۷۴ رز نیک صنعت آپادانا ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۷۵ خورشید دارو ایرانیان ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۷۶ نوآوران دنیای مواد و فناوری باراد ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۱۷۷ سازه پویش ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۱۷۸ سیال نیرو صنعت ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۷۹ توسعه فن آوری ریز مقیاس آژینه ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۸۰ تحقیقاتی تولیدی و صنعتی کرانگین ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۱۸۱ واکسن فناور پارس ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۱۸۲ توسعه شیمی دارویی حکمت ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۱۸۳ بیوسان فارمد ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۱۸۴ دماوند سفید پارسیان ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۱۸۵ ژن زیست فن آور آنا ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۱۸۶ رازین پلیمر راه ابریشم ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۱۸۷ تیم یار کیش ۰۷- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
۱۸۸ سازندگان تجهیزات پلاستیک ایرسا ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۸۹ نواندیشان صنعت الکترونیک داتیس ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۱۹۰ زیست فناوران نوتریکا ۰۱- فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی
۱۹۱ اطلس روان کارا ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۱۹۲ پارسپاد ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۹۳ گروه مهندسی جم مکاترونیک دهکده ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۱۹۴ موج آزمای اندیشه ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۱۹۵ خدمات مهندسی همراه پوشش ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۹۶ بازرگانی اسفندیار صنعت کرج ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۱۹۷ دانژه بذر مانا ۰۱- فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی
۱۹۸ آرمان سینا ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۱۹۹ ایمن برق سیستم ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۲۰۰ پیشتاز طب زمان ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۲۰۱ پرسیس ژن پار ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۲۰۲ کنترل و ابزار دقیق کنترل پویان ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۲۰۳ مهندسی شمیم پلیمر کوثر ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۲۰۴ مهندسی بهجو یدک طوس ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۲۰۵ مهندسین رباتیک و مکاترونیک ویرا فناور ۰۵- وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
۲۰۶ بین المللی پیمانکاری عمومی ایران ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۲۰۷ رسالت صنعت سورا ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۲۰۸ هوا یار ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۲۰۹ نیکان اکسیر آزما ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۲۱۰ فنی و مهندسی سیماگران موج ارا ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۲۱۱ موادپژوهان گوهرفام ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۲۱۲ زیست فناوری ریزاندامگان کارآ ۰۱- فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی
۲۱۳ آزمونگران غیر مخرب دارکوب ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۲۱۴ پویا نیک بنیان شریف ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۲۱۵ آرمان تصفیه آریانا ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۲۱۶ فناوری نانو ساختار آسیا ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۲۱۷ لیو فناوری هوشمند ۰۵- وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
۲۱۸ ایمن واکسن البرز ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۲۱۹ دارو درمان ارژن ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۲۲۰ داده کاو هوشمند پایش اقیانوس ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۲۲۱ تولیدی راهبر زیست فناور البرز ۰۱- فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی
۲۲۲ تک زیما دارو البرز ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۲۲۳ کیمیاگران جوان پارس ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۲۲۴ مهاد صنعت فناور غرب ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۲۲۵ رهپویان صنعت پرشین ۰۱- فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی
۲۲۶ فناوری های ریلی مپنا ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۲۲۷ رادین دام فرتاک ۰۱- فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی
۲۲۸ سینا تجهیز البرز ۰۵- وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
۲۲۹ یاور کوشا ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۲۳۰ بسپار توسعه یاران ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
۲۳۱ صنعتی فن ایران ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۲۳۲ مبتکران پارسیان درمان ۰۵- وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
۲۳۳ توسعه صنعت نوآفرین وستا ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۲۳۴ سامانه هوشمند ماداکتو ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۲۳۵ پیشگامان کیفیت پاسارگاد ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۲۳۶ تامین آتیه سلامت البرز ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۲۳۷ آسیا ابزار دقیق ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
۲۳۸ گروه صنعتی آراد کنترل ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
۲۳۹ ویتان فارمد ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
۲۴۰ بهنود ژن فارمد ۰۸- خدمات تجاری‌سازی
۲۴۱ رستاک ژن ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)

دفعات مشاهده: 1271 بار   |   دفعات چاپ: 54 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA