بایگانی بخش آموزش

:: ثبت نام وبینار آموزشی رایگان “بازاریابی صادراتی در بستر اینترنت “ - 1399/7/2 -
:: ثبت نام بخش دوم وبینار آموزشی رایگان آشنایی با مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO/IEC۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ - 1399/6/28 -
:: وبیناری آموزشی رایگان - 1399/6/20 -
:: وبینار آموزشی رایگان با عنوان چگونه نوآور بمانیم ؟ - 1399/6/15 -
:: وبیناری آموزشی "اصول کاربردی تنظیم اسناد تجاری و تنظیم قراردادها" - 1399/6/11 -
:: وبینار آموزشی فرایند ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان و خلاق - 1399/5/23 -
:: خدمات مشاوره استانداردهای مدیریتی و تخصصی به شرکت های دانش بنیان استان البرز - 1399/5/22 -
:: آشنایی با حمایت بین المللی از اختراعات و معاهده PCT - 1399/5/22 -
:: خدمات مشاوره فناوری و نوآوری به شرکت های دانش بنیان استان البرز - 1399/5/22 -
::  وبینار آموزشی آشنایی با قوانین مالیاتی و بیمه ای - 1399/5/22 -
:: وبینار رایگان حفاظت از دارایی های فکری شرکت های - 1399/5/1 -
:: وبینار آموزش آشنایی با قوانین کار - 1399/4/4 -
:: وبینار حمایت بین المللی از اختراعات برگزار شد - 1399/2/13 -
:: دوره آموزش همگانی کرونا ویروس - 1398/12/7 -
:: اطلاعیه - 1398/12/4 -
:: واحد آموزش پارک علم و فناوری البرز برگزار می کند - 1398/12/3 -