ثبت نام وبینار آموزشی رایگان “بازاریابی صادراتی در بستر اینترنت “

 | تاریخ ارسال: 1399/7/2 | 
واحد توانمندسازی پارک علم و فناوری البرز در نظر دارد وبینار آموزشی رایگان “بازاریابی صادراتی در بستر اینترنت  “با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت فناور فن تدبیر نسر آفتاب بصورت رایگان به شرح ذیل برگزار می کند.
 

ثبت نام بخش دوم وبینار آموزشی رایگان آشنایی با مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO/IEC۱۷۰۲۵:۲۰۱۷

 | تاریخ ارسال: 1399/6/28 | 
واحد توانمندسازی پارک علم و فناوری البرز  بخش دوم وبینار آموزشی رایگان آشنایی با مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO/IEC۱۷۰۲۵:۲۰۱۷
با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت دانش بنیان آزمون گاز البرز بصورت رایگان به شرح ذیل برگزار می کند.
 

وبیناری آموزشی رایگان

 | تاریخ ارسال: 1399/6/20 | 
واحد توانمندسازی پارک علم و فناوری البرز در نظر دارد وبیناری آموزشی رایگان "آشنایی با مراحل صادرات کالا" با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری و همکاری شرکت مشاوران نیک پندار شریف( کارگزار معاونت علمی) در روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴الی ۱۷ بصورت رایگان برگزار نماید.


وبینار آموزشی رایگان با عنوان چگونه نوآور بمانیم ؟

 | تاریخ ارسال: 1399/6/15 | 
 وبینار آموزشی با عنوان "چگونه نوآور بمانیم ؟  بصورت رایگان در ۶ گام به شرح ذیل ایجاد شده است:
برگزار کننده: صندوق نوآوری و شکوفایی
●زمان برگزاری: روز چهارشنبه (ساعت ۱۱ )هر هفته از ۱۹ شهریورماه به مدت ۶ هفته

وبیناری آموزشی "اصول کاربردی تنظیم اسناد تجاری و تنظیم قراردادها"

 | تاریخ ارسال: 1399/6/11 | 
واحد توانمندسازی پارک علم و فناوری البرز در نظر دارد وبیناری آموزشی "اصول کاربردی تنظیم اسناد تجاری و تنظیم قراردادها" با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری و همکاری شرکت مشاوران نیک پندار شریف( کارگزار معاونت علمی) بصورت رایگان برگزار نماید.

وبینار آموزشی فرایند ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان و خلاق

 | تاریخ ارسال: 1399/5/23 | 

واحد توانمندسازی پارک علم و فناوری البرز در نظر دارد وبینار آموزشی فرایند ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان و خلاق با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری با ارائه شرکت مشاوران نیک پندار شریف

خدمات مشاوره استانداردهای مدیریتی و تخصصی به شرکت های دانش بنیان استان البرز

 | تاریخ ارسال: 1399/5/22 | 

واحد توانمندسازی پارک علم و فناوری البرز در نظر دارد خدمات مشاوره ساعتی به شرکت های دانش بنیان استان البرز با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی توسط شرکت نسل کارآفرینان هوشمند(کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی) در حوزه استانداردهای مورد نیاز شرکت های دانش بنیان(تخصصی-محصول-مدیریتی و...) و نحوه اخذ حمایت ها، در روز دوشنبه مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۹ با رعایت پروتکل های بهداشتی بصورت کاملاً رایگان در محل پارک علم و فناوری البرز برگزار نماید.

آشنایی با حمایت بین المللی از اختراعات و معاهده PCT

 | تاریخ ارسال: 1399/5/22 | 

واحد توانمندسازی پارک علم و فناوری البرز دوره مجازی (آفلاین) "آشنایی با حمایت بین المللی از اختراعات و معاهده PCT" با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و موسسه دانش بنیان نوفن حامی البرز  برگزار می کند.

خدمات مشاوره فناوری و نوآوری به شرکت های دانش بنیان استان البرز

 | تاریخ ارسال: 1399/5/22 | 

واحد توانمندسازی پارک علم و فناوری البرز در نظر دارد خدمات مشاوره ساعتی به شرکت های دانش بنیان استان البرز با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی توسط شرکت نسل کارآفرینان هوشمند(کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی) در حوزه "حوزه فناوری و نوآوری" در روز سه شنبه مورخ   ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ با رعایت پروتکل های بهداشتی بصورت کاملاً رایگان در محل پارک علم و فناوری البرز برگزار نماید. 

 وبینار آموزشی آشنایی با قوانین مالیاتی و بیمه ای

 | تاریخ ارسال: 1399/5/22 | 


واحد توانمندسازی پارک علم و فناوری البرز  وبینار آموزشی آشنایی با قوانین مالیاتی و بیمه ای (ویژه شرکت های فناور و دانش بنیان) با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت فناور آوید سامانه رایمون بصورت رایگان به شرح ذیل برگزار می کند.