انجمن شرکت های دانش بنیان استان البرز با حضور فناوران پارک علم و فناوری البرز تاسیس شد.

 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 | 
انجمن شرکت های دانش بنیان استان البرز با حضور فناوران پارک علم و فناوری البرز تاسیس شد.