پارک علم و فناوری البرز- معرفی
معرفی مسئول کلینیک توانمند سازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/27 | 
      علیرضا شفیعی
      
      مدیر توانمندسازی


برنامه های اداره توانمندسازی پارک علم و فناوری البرز مشتمل بر سه بخش آموزش و مشاوره، رویداد می باشد ماحصل این برنامه ها به سبب انعطاف پذیری و نشأت گرفته از خصیصه های بازارکار در یک زنجیره ارزشی به گونه ای تعریف شده که یک کسب و کار را از مرحله ایده تا شرکت توسعه یافته دانش بنیان و فناور را پوشش می دهد، مضاف بر اینکه افراد شاغلی که به دلیل تغییرات تکنولوژی دچار کاهش کارائی شدند، امکان به روز شدن و تکمیل مهارت آنان را فراهم می نماید.
مخاطبین واحد توانمندسازی پارک علم و فناوری البرز مشتمل بر صاحبان ایده، اختراع و افراد نخبه در قالب دانش آموزان، دانشجویان، دانش آموختگان، اعضای هیأت علمی تا صاحبان کسب و کار فناورانه و دانش بنیان بوده که اداره توانمندسازی پارک علم و فناوری البرز در سه حوزه راه اندازی کسب کار، تقویت و توسعه کسب و کار، آشنایی با فناوری های نوین در سطح استانی و ملی آماده ارائه خدمات فوق الذکر می باشد. 
 
نشانی مطلب در وبگاه پارک علم و فناوری البرز:
http://alborzstp.ir/find.php?item=1.344.1979.fa
برگشت به اصل مطلب