پارک علم و فناوری البرز- اطلاعیه ها
تدوین درخواست بازدید از پارک علم و فناوری البرز تدوین درخواست بازدید از پارک علم و فناوری البرز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/29 | 
جهت بازدید از پارک علم و فناوری البرز
پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و نوآوری، دانشجویی سایر دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی و واحدهای فناور:
 
نکات مندرج در نامه
 
*. نامه در سربرگ سازمان/نهاد/شرکت متقاضی بازدید کننده
*. همراه با نام و نام خانوادگی و سمت- با امضا و مهر- تاریخ و شماره نامه
*. اشاره به نام و سمت بازدیدکنندگان با قید تعداد
*. اشاره به اهداف بازدید
*. تعیین دو تاریخ و زمان پیشنهادی برای بازدید
*. معرفی نماینده جهت هماهنگی با قید شماره تماس ثابت و همراه.
پس از ارسال نامه از واحد دبیرخانه به شماره ۰۲۶۳۴۷۶۴۰۷۶  داخلی ۱۰۳۴ از رسید و ارجاع نامه اطمینان حاصل فرمایید.
جهت آگاهی کامل از برنامه بازدید جناب آقای مهندس مهدوی مدیر روابط عمومی و روابط بین الملل به شماره ۰۲۶۳۴۷۶۴۰۷۶ داخلی ۱۰۳۷ تماس حاصل فرمایید.
نشانی مطلب در وبگاه پارک علم و فناوری البرز:
http://alborzstp.ir/find.php?item=1.246.2155.fa
برگشت به اصل مطلب