تماس با ما

 | تاریخ ارسال: 1399/3/27 | 

آدرس : کیلومتر ۵ آزادراه کرج - قزوین، خروجی کمالشهر - میدان علم و فناوری ، خیابان شهدای جهاددانشگاهی ، پارک علم و فناوری البرز 

شماره تماس:‌
۳۴۷۶۴۰۷۶ - ۳۴۷۶۴۰۰۶ - ۰۲۶

شماره دورنما : ۳۴۷۶۴۰۷۰-۰۲۶

پست الکترونیک : officealborzstp.ir