وبینار آموزشی هنر جذب منابع مالی
[ برگشت به فرم ]


موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- اطلاعات متقاضی شرکت در کلاس آموزشی
1 نام
2 نام خانوادگی
3 شرکت / سازمان
4 کد ملی
5 استان
6 شهرستان
7 تلفن همراه
8 پست الکترونیکی
توجه:
پس از تکمیل فرم اطلاعات مربوط به دوره به ایمیل ثبت شده در فرم ارسال خواهد شد 
9 پست سازمانی