97 فرم ایدهای برتر
[ برگشت به فرم ]

دبیرخانه هفته پژوهش و فناوری استان البرز
1397
دبیرخانه جشنواره ایده های برتر 
پژوهشگاه مواد و انرژی

 
- اطلاغات مربو ط به ایده پرداز
جشنواره ملی شناسایی و توانمندسازی ایده های برگزیده (شتاب) به منظور تجليل از ایده های برگزیده كشور و نيز تشویق و ترغیب ایده پردازان به تولید فناوری و تبدیل علم به ثروت، همزمان با هفته پژوهش و فناوري بصورت استانی و ملي برگزار می شود.
1 نام
2 نام خانوادگی
3 نام پدر
4 جنسیت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
مرد
زن
5 تاریخ تولد

تاریخ شمسى:

6 کد ملی
7 شماره شناسنامه
8 محل تولد
9 وضعیت تحصیلی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
دانش آموز
دانشجو
دانش آموخته
غیره
10 سطح تجصیلات
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا
11 رشته تحصیلی
12 پست الکترونیکی
13 شماره همراه
14 شماره تلفن ثابت
15 آدرس و کد پستی محل سکونت
16 آدرس محل کار
- اطلاعات مربوط به ایده
17 عنوان ایده
18 نوع ایده
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
گروهی
فردی
19 گروه علمی
20 کلید واژه
21 وضعیت نو آوری ایده در داخل و خارج کشور
22 شرح ایده
23 وجوه تمایز با ایده های مشابه
24 دامنه کاربردی
25 میزان قابلیت جهانی شدن
26 توضیحات
27 در صورتی که اطلاعاتی در مورد ایده شامل عکس و یا موارد دیگر دارید ارسال کنید
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
28 فایل word شامل تو ضیحات کامل ایده
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.