معاون امور هزینه ای و امور آموزش عالی تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه  کشور در بازدید از پارک علم و فناوری البرز: پارک علم و فناوری البرز در آستانه یک جهش قرار دارد

معاون امور هزینه ای و امور آموزش عالی تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور در بازدید  روز چهارشنبه اول اسفندماه از پارک علم و فناوری البرز در نشست مشترک با  آقای دکتر پورعابدی معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی و آقای دکتر عطااله ربانی رییس پارک علم و فناوری البرز شرکت کرد و به بررسی دغدغه ها و مشکلات مسوولان پارک و مدیران و کارشناسان شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در این پارک پرداخت و یادآور شد از هیچ کوششی برای حمایت و افزایش بودجه این پارک دریغ نمی کنیم.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز، خانم مهندس فریبا یحیایی در این بازدید ضمن بازدید از شرکت های دانش بنیان و فناور پارک علم و فناوری البرز گفت؛ پارک علم و فناوری البرز نسبت سه سال گذشته که از آن بازدید نمودم شاهد تحول و پیشرفته  بسیاری و مطلوبی بوده که یکی از دلایل  آن ،حضور نیروهای جوان و با انگیزه در این پارک بوده است.
وی به ظرفیت های بی نظیر استان البرز در زمینه ظرفیت های صنعتی و علمی و سرمایه های بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: قطب علمی و صنعتی استان البرز در کنار ظرفیت های خوب مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی دو فرصت طلایی پارک علم و فناوری البرز برای نقش آفرینی بیشتر در توسعه و پیشرفت خود و استان البرز است.
 آقای دکتر ربانی نیز بر این دو امتیاز پارک علم و فناوری البرز مهر تایید زد و گفت: استان البرز یک استان ویژه در توانمندی علمی و صنعتی از یک سو و همچنین مجتمع نود هکتاری علمی و تحقیقاتی با چندین مرکز و پژوهشکده از سوی دیگر است که هر دو برای پارک علم و فناوری البرز فرصت هستند.
وی با اشاره به اینکه استان البرز با بیش از 160 شرکت دانش بنیان، چهارمین استان به لحاظ شرکت های دانش بنیان است گفت: پارک علم و فناوری البرز در کنار مردم و نخبگان بی شمار استان و حضور پررنگ مراکز علمی و دانشگاهی و دستاورد های علمی و فناوری جهاددانشگاهی نیازمند حمایت های لازم متناسب با سایر پارک های علم و فناوری در کشور است.
رییس پارک علم و فناوری البرز با اشاره به اینکه این پارک به لحاظ  بودجه ای در پایین ترین رده قرار دارد ، خواستار افزایش منابع پارک از محل بودجه های ملی و استانی شد.

 
خانم عربشاهی رییس سازمان برنامه و بودجه استان البرز نیز در این بازدید نسبتا مفصل از تلاش برای افزایش بودجه پارک علم و فناوری البرز خبر داد و اعلام کرد: تلاش ما این است در کنار افزایش بودجه حضور سرمایه گذاران دولتی و بخش خصوصی را در پارک شاهد باشیم.

 


رئیس امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه  کشور در بازدید از پارک علم و فناوری البرز  عنوان کرد: بودجه پارک علم و فناوری البرز از منابع ملی و استانی افزایش می یابد

آقای دکترگرایی نژاد رئیس امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه به همراه معاون امور هزینه ای و امور آموزش عالی تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور  و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان البرز در روز چهارشنبه  اول اسفند ماه از پارک علم و فناوری البرز بازدید کردند و عنوان نمودند: بودجه پارک علم و فناوری البرز از منابع ملی و استانی افزایش می یابد
    به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز  آقای دکتر غلامرضا گرایی نژاد رئیس امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کشور ، خانم مهندس فریبا یحیایی  معاون امور هزینه ای  وامور آموزش عالی تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور و خانم عربشاهی رئیس سازمان برنامه و بودجه استان البرز از پارک علم و فناوری البرز بازدید وبرحمایت همه جانبه از پارک علم و فناوری البرز تأکید کردند .

 
در این بازدید یک روزه که با حضور آقای دکتر محمدرضاپورعابدی معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی ، آقای دکتر عطااله ربانی رییس پارک علم و فناوری البرز و جمعی از کارشناسان و مدیران سازمان برنامه وبودجه و و بخش های مختلف جهاد دانشگاهی حضور داشتند دستاوردها و فعالیت های پارک علم و فناوری البرز تشریح و همچنین نمایشگاه دائمی دستاوردهای دانش بنیان و فناور توسط آقای دکتر گرایی نژاد افتتاح شد.
آقای دکترگرایی نژاد در مراسم گشایش این نمایشگاه دائمی بااشاره به این که نگاه ریاست سازمان برنامه و بودجه حمایت از علم و فناوری به ویژه پارک ها و مراکز رشد است گفت با توجه به فارغ التحصیلی سالانه 800هزار نفر و لزوم پاسخگویی به 500 هزارنفرمتقاضی ورود به بازار کار توجه به اقتصاددانش بنیان یک ضرورت است و چاره ای جز این نداریم که از علم و فناوری واقتصاددانش بنیان حمایت کنیم.
رئیس امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه ، اولویت اول دراقتصاد دانش بنیان را حمایت از اشتغال دانش آموختگان دانشگاه ها عنوان کرد و یادآور شد افزایش 72درصدی بودجه پارک های علم وفناوری حاکی از توجه سازمان برنامه وبودجه به توسعه اقتصاد دانش بنیان ازطریق پارک های علم و فناوری و مراکز رشد است.
 وی ازفعالیت ها و دستاوردهای پارک های علم و فناوری تقدیر کرد و گفت شرکت های مستقردر این مراکز موفق شدند بیش از30هزارمیلیارد تومان درسال گذشته فروش داشته باشند. گرایی نژاد بر افزایش بودجه ی پارک علم و فناوری البرز تأکید کرد و خاطرنشان نمود: این پارک از لحاظ بودجه نسبت به سایرپارک ها وضعیت مناسبی ندارد و ما تلاش خواهیم کرد با حمایت های ملی واستانی بودجه این پارک را ارتقأ بخشیم .
آقای دکتر گرایی نژاد  بر نقش آفرینی پارک علم و فناوری البرز در استان البرز به عنوان قطب علمی و صنعتی کشور تاکید کرد و گفت: این پارک باید ازاین ظرفیت ها ،پتانسیل ها و سرمایه های بخش خصوصی برای توسعه شاخص های پارک استفاده نماید.
 آقای دکتر پورعابدی معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی نیز دراین بازدید بااشاره به نظر مثبت و مساعد نظرمدیران و کارشناسان سازمان برنامه وبودجه نسبت به فعالیت ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی گفت:  این سازمان برنامه و بودحه همواره از برنامه ها ی جهاددانشگاهی حمایت کرده است و انتظار داریماین حمایت ها از پارک علم و فناوری البرز نیز به نحو مناسبی صورت بگیرد تا به سطح حمایتی سایر پارک ها و مراکز رشد برسد تا این پارک نقش آفرینی مطلوب خود را در توسعه استان البرز و تحقق ماموریت خود در اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی داشته باشد.آقای دکتر ربانی رییس پارک علم و فناوری البرز نیز دراین بازدید ضمن ارائه و تشریح دستاوردها و موفقیت های پارک علم و فناوری البرز گفت:  این پارک با محدودیت های بودجه ای ومالی درسال های گذشته مواجه بوده ولی با همه‌ی این محدودیت ها به موفقیت های چشمگیری دست یافته است.
 وی از اشتغال بیش از 850نفر دراین پارک خبرداد و گفت درحال حاضر بیش از 130شرکت دانش بنیان و فناور دراین پارک مستقر است که درسال جاری بیش از400 میلیارد تومان فروش داشته اند.


۲۹ بهمن ماه روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

کارآفرینی به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین موضوعات دنیای امروز و محرکه اصلی توسعه اقتصادی محسوب می شود و نقش آن در نوآوری یا ایجاد فضاهای جدید کسب وکار بر همگان روشن است.یک رکن دیگر اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی و بهره گیری از ظرفیت ها و فرصت های داخلی است و در این زمینه باید تولیدات بخش صنعت و کشاورزی و غیره مورد توجه قرار گیرد و زمینه فروش و صادرات آن نیز فراهم شود.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز،
 29 بهمن در تقویم امسال روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی نامگذاری شده است.
طی یک دهه اخیر حوزه اقتصاد مورد توجه ویژه مقام معظم رهبری (مدظّله العالی) بوده و نقشه راه و راهبرد اقتصاد کشور نیز در بهمن ماه ۱۳۹۲ در ۲۴ بند تحت عنوان"اقتصاد مقاومتی" از سوی معظم له ابلاغ و شعار منتخب سال های اخیر نیز مزین به جهت گیری اقتصاد مقاومتی گردید که این مهم از سوی سایر ارکان نظام همچون ریاست محترم جمهوری به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور همواره مورد توصیه و تاکید قرار گرفته چرا که اصلی ترین ماموریت این سیاست؛ چابک سازی، استحکام، رقابت پذیری و کاهش آسیب های اقتصادی و برون رفت از تنگناه ها و گلوگاه های اقتصادی و تولیدی کشور می باشد.

 

کارآفرینی ،خلاقیت در کار و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و تولیدی است،جامعه‌ای که در بستر کارآفرینی حرکت می‌کند، زنده ،پویا و فعال است و می‌تواند همه مشکلات و فشارهای بیرونی و درونی را تحمل کرده و پشت‌سر بگذارد.

یکی از بهترین راه های موجود در جهت برطرف ساختن کاهش وابستگی جوامع اسلامی به غرب و حفظ استقلال و پافشاری بر ارزش های حاکم بر خود اقتصاد مقاومتی است.

این واژه برای اولین بار توسط رهبر انقلاب اسلامی ایران برای صیانت از تهاجم دشمنان در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و... به عنوان راهنمای عمل همه مسئولان و مردم در برابر فشارها و تهدیدات دشمنان به عنوان ایده ای مبتکرانه و بسیار خلاقانه مطرح شده است.

کارآفرینی به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین موضوعات دنیای امروز و محرکه اصلی توسعه اقتصادی محسوب می شود و نقش آن در نوآوری یا ایجاد فضاهای جدید کسب وکار بر همگان روشن است.

توجه به این مهم که کارآفرین و کارآفرینی از عنصرهای بالقوه ی توسعه و حرکت به سوی پیشرفت و ترقی است می تواند بسیار بحث انگیز و مورد تحلیل باشد.

در بند نخست سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم ،کارآفرینی یکی از عوامل مهم برای رسیدن به نقطه‌ی مطلوب اقتصادی اشاره شده است.

در این بند بر تامین شرایط و فعال‏سازی امکانات و منابع مالی و سرمایه‏ های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی تاکید شده است.

همچنین این بند به حداکثر رساندن مشارکت مردم در فعالیت‏های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‏های جمعی و تاکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‏‌درآمد و متوسط اشاره دارد.

استفاده از فکر و ایده دانش آموختگان دانشگاهی ظرفیتی گسترده برای تحقق کارآفرینی است که متاسفانه براساس آمار از این ظرفیت تاکنون استفاده کامل نشده است.

کارآفرینی البته راهی است برای اشتغال دانش آموختگان که موفقیت در آن نیاز به ارائه تسهیلات در بخش های مختلف به کارآفرینان است.

امروزه از کارآفرینی به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی یاد می شود؛ به طوری که، بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه کارآفرینی را به عنوان یک ظرفیت و فرصت ویژه در جهت اهداف اقتصادی خود چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی مورد توجه قرار داده و سیاست ها و برنامه های ویژه ای در حمایت از آن در نظر گرفته اند.

تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه بر منابع داخلی در سال های گذشته با شدت یافتن تحریم های یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی با هدف متوقف کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران، واژه اقتصاد مقاومتی به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است.

این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال 1389 مطرح شد و معظم له " اقتصاد مقاومتی " را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی دو دلیل " فشار اقتصادی دشمنان " و " آمادگی کشور برای جهش " را معرفی نمودند.

مقام معظم رهبری در 29 بهمن ماه سال 1392 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را که از مهم‌ترین رئوس آن رشد بهره‌وری، اقتصاد دانش‌بنیان، حمایت هدفمند از صادرات، مقابله با ضربه‌پذیری درآمدهای نفتی، صرفه‌جویی، شفاف‌سازی اقتصاد و گفتمان‌سازی است، ابلاغ کردند.

برای مفهوم اقتصاد مقاومتی، تعاریف متفاوتی ارائه شده که هر کدام از جنبه ای به آن نگاه شده است.اما تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه انقلاب ارائه داده اند. ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودند:" اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد."

بنابراین می توانیم بگوئیم که اقتصاد مقاومتی می تواند مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی باشد که اقتصاد کشور را در مقابل برخی جریان‌های داخلی و خارجی مقاوم و مصون می سازد و در این راستا لازم است اقداماتی در بخش های اقتصادی انجام شود که اقتصادی مقاومتی را محقق سازد.

یکی از اهدافی که اقتصاد مقاومتی دنبال می کند توجه و استفاده از سرمایه های مردم و بخش خصوصی در اقتصاد است و در این راستا لازم است تا سیاست اصل 44 قانون اساسی که واگذاری امور و فعالیت های اقتصادی دولت به بخش خصوصی می باشد مورد توجه قرار گیرد.

یک رکن دیگر اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی و بهره گیری از ظرفیت ها و فرصت های داخلی است و در این زمینه باید تولیدات بخش صنعت و کشاورزی و غیره مورد توجه قرار گیرد و زمینه فروش و صادرات آن نیز فراهم شود.

توجه به بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار، کارآفرینی، افزایش تولید داخلی و ثروت ملی جدای از اینکه می تواند وابستگی کشورمان به اقتصاد تک محصولی و نفت را کاهش دهد؛ می تواند زمینه اشتغال و رونق اقتصادی را فراهم کند.

یکی از مباحث مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده بهینه از منابع و سرمایه های موجود و توجه به مدیریت مصرف است. سالانه بخش مهمی از منابع ملی و سرمایه های کشور به دلیل استفاده نادرست و یا مصرف بی جا از بین می رود و همراهی و مشارکت تک تک افراد جامعه برای تحقق اقتصاد مقاومتی لازم و ضروری است.

این نکته را نیز نباید فراموش کرد که نامگذاری سالهای اخیر در زمینه های اقتصادی یعنی اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از اسراف، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، همت مضاعف و کار مضاعف و جهاد اقتصادی به عنوان شعارهایی است که زمینه لازم را برای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم کرده است.

اتکا به تولید کالاهای غیرنفتی و تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به نفت نیز از دیگر الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است.این کار باید با عزم و اراده استوار دولت، مجلس و مسئولان و همت و یاری سرمایه گذاران، صنعتگران و صاحبان صنایع محقق شود.

شناسایی و احصاء وضعیت واحدهای تولیدی نیمه‌تمام و راکد، واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام به بخش غیردولتی و تکمیل این طرح ها از جمله اقداماتی است که می تواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی صورت گیرد. در این زمینه لازم است دستگاههای ذیربط به ویژه بانک ها به کمک بیایند و در جهت تامین مالی و نقدینگی این طرح ها گام بردارند.

به اعتقاد صاحب نظران با اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی زمینه رونق اقتصادی، خدمت به مردم، ایجاد آرامش در جامعه، رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان مراکز دانشگاهی و حل مشکلات واحدهای تولیدی و نیمه تمام فراهم می شود.

به گفته آنها همه سیاست ها باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی همسو شوند و برای این امر باید به منابع داخلی اتکاء نمود و با اقدام و عمل همه ظرفیت های اقتصادی کشور را شکوفا کرد.
توسعه کارآفرینی در کشور ضمن فراهم آوردن زمینه رشد و توسعه پایدار، مسائل و مشکلات جاری از جمله فقز، نابسامانی اجتماعی و فرهنگی، بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی و معضل انبوده سایر بیکاران را مرتفع خواهد کرد. دستیابی به رشد و توسعه اجتماعی به عنوان یک چشم انداز ملی مهم ترین آرزوی هر ملتی است. اما تحقق چنین چشم اندازی نیاز به تدوین و اجرای راهبردهای اثر بخش دارد.

توجه به آنچه مقام معظم رهبری درباهر تحقق اقتصاد مقاومتی با محوریت کارآفرینی بیان می کند می تواند جامعه اسلامی را به الگوی برتر در جهان امروز تبدیل کد و سلطه مستکبران را نابود ساخته و اجازه تحرک به دشمن نداده و تحرکات اسلامی مبتنی بر عدالت را در جامعه جهانی سازماندهی کند.

 


برگزاری اولین نشست هم اندیشی روسای آموزش عالی استان البرز

دبیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه در البرز از برگزاری اولین نشست این شبکه در استان خبر داد و گفت: مهمترین کاری که باید در این شبکه انجام دهیم تهیه برنامه‌هایی است که آموزش و پژوهش را در جهت نیاز جامعه سوق بدهیم.
‌نادر شکر اللهی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برگزاری اولین نشست هم‌اندیشی رؤسای مراکز آموزش عالی استان البرز، روز چهارشنبه بیست و چهارم بهمن ماه در دانشگاه خوارزمی، گفت: هدف اصلی برگزاری این جلسه، هم‌اندیشی درباره هیأت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی و چگونگی پیشبرد هر چه بهتر شبکه ملی جامعه و دانشگاه  و نیز  تعامل بیشتر دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و دیگر مراکز علمی در استان بود.
شکرالهی با اشاره به نقش دانشگاه خوارزمی در این شبکه افزود: دانشگاه خوارزمی به عنوان دانشگاه مادر استان تشکیل شده و طبیعتاً هر دو کار تضمین کیفیت آموزش عالی و شبکه ملی جامعه و دانشگاه به عهده این دانشگاه است.
وی خاطرنشان کرد: اعضای حاضر در این نشست به اتفاق تأکید داشتند که دانشگاه‌ها باید با هم افزایی و همراهی یکدیگر بتوانند وظایف خود در ارتباط با جامعه را انجام دهند و مشکلات جامعه را بررسی کنند.
این مسئول با بیان اینکه شبکه ملی جامعه و دانشگاه در استان البرز از خرداد ماه امسال تشکیل شده است، گفت: فعالیت شبکه از اوایل پاییز آغاز و پس از آن کارگروه‌هایی برای پیشبرد امور تشکیل شد، هر کارگروه با عضوگیری مشغول فعالیت است تا بتوانیم به مرور طرح‌هایی را که در استان نیاز است از جهت علمی بررسی کرده و به سرانجام برسانیم.
وی گفت: قرار بر این شد که این جلسات به صورت مستمر ادامه پیدا کند و در ادامه نشست‌های دیگری را با مسئولین اجرایی استان و صنعتگران خواهیم داشت تا بتوانیم یک شبکه در استان تشکیل بدهیم و با کمک یکدیگر وضعیت آموزش عالی را ارتقا بخشیم و بهتر بتوانیم مشکلات استانی و کشوری را با همفکری یکدیگر حل کنیم.
شکراللهی اظهار کرد: در اولین نشست تقریباً تمامی مراکز آموزشی و پژوهشی را دعوت کرده بودیم و دانشگاه پیام نور، فرهنگیان، و پارک علم و فناوری  البرز، جامع علمی کاربردی البرز و پژوهشگاه مواد و انرژی و پژوهشگاه صنایع شیمیایی حضور داشتند.
دبیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه در استان البرز بیان کرد: اصلی‌ترین فعالیتی که می‌خواهیم انجام دهیم جمع آوریبانک اطلاعاتی از اساتید مختلف استان است و اینکه مراکز مختلف و توانمندی‌هایشان را بشناسیم تا بتوانیم از آنها استفاده کنیم.
وی افزود: همچنین از طرح‌ها و پروژه‌هایی که مراکز مختلف در دست اجرا دارند مطلع شویم تا بتوانیم در این زمینه هم افزایی کنیم و کارهایی همچون استفاده از استادان مشترک، تشکیل سایت، شناسایی نخبگان فکری، استفاده از امکانات یکدیگر را می‌توانیم در ادامه داشته باشیم.
شکراللهی اضافه کرد: مهمترین کاری که باید انجام دهیم تهیه برنامه‌هایی است که آموزش و پژوهش را در جهت نیاز جامعه بتوانیم سوق بدهیم.
وی در پایان گفت: بحث دیگر این است که بتوانیم سند آموزش عالی استان داشته باشیم، به این مفهوم که در پنج سال آینده آموزش عالی کشور به چه سمتی خواهد رفت تا بر اساس آن بدانیم چه رشته‌هایی را باید انتخاب و چه نوع دانشجوهایی را باید گزینش کنیم.
پس از مباحث مقدماتی و آشنایی اجمالی با کارهای شبکه ملی و هیأت نظارت ، مقرر شد که جلسات مستمری جهت همکاری و ارتقاء کیفیت آموزش عالی استان و ارتباط بیشتر فعالیت های مرکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای جامعه بررسی شود

 


ماموریت ها و توانمندی های پارک علم و فناوری البرز در توسعه فناوری تشریح شد 

نشست تخصصی "بررسی عملکرد و دستاوردهای جهاد دانشگاهی بمناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضورمهندس مسعود سعیدی مدیر اداره فنی و تخصصی  پارک علم و فناوری البرز، دکتر محمد آقاسی رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان جهاد دانشگاهی و مهندس داوود صیقلی مدیرگروه ارتباطات واحد آموزش جهاد دانشگاهی با شرکت مجریان رادیو گفتگو برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز مدیر اداره فنی و تخصصی پارک علم و فناوری البرز در ابتدای این نشست رادیویی گفت: پارک های علم و فناوری محصولات انقلاب اسلامی هستند که با هدف تولید ثروت از دانش همگام با تحولات جهانی در این زمینه شکل گرفتند.
مهندس سعیدی با تصریح اینکه توسعه فناوری و توسعه اقتصادی یک پدیده فرهنگی است  یادآور شد: متاسفانه آنچه در گذشته مورد توجه بوده توسعه از نگاه تکنولوژیست ها بوده در حالی که اکوسیستم فناوری یک اکوسیستم فرهنگی است و باید با نگاه فرهنگی به توسعه فناوری و ارتباط و تعامل دانشگاه و صنعت بپردازیم
وی افزود: عمده پارک های علم و فناوری در کشور توسط وزارت علوم سازماندهی شده است و منشعب از ساختار وزارت علوم هستند. جهاد دانشگاهی هم در حال حاضر بنیانگذار سه پارک علم و فناوری است. پارک علم و فناوری البرز و همین طور پارک علم و فناوری کرمانشاه از مهمترین پروژه های در دست اجرای جهاد دانشگاهی هستند. پارک علم‌و فناوری صنایع فرهنگی هم از پارک های علم و فناوری مهم جهاد دانشگاهی است که در دانشگاه علم و فرهنگ شکل گرفته است و راه اندازی این پارک نشان دهنده نگاه متفاوت جهاد دانشگاهی به صنایع فرهنگی است.این نگاه متفاوت جهاد دانشگاهی به معنای این است که می توان از علوم‌ انسانی و صنایع فرهنگی نیز خلق ثروت کرد.
وی با اشاره به اینکه به اعتقاد من جهاد دانشگاهی از همان ابتدا به دنبال تاثیر گذاری علم دانشگاه در زندگی مردم تاسیس شد و نفوذپذیری علم دانشگاه در زندگی مردم از اهداف اصلی این نهاد بود.اظهار داشت: با افتخار گفت که جهاد دانشگاهی پایه گذار پارک های علم و فناوری بوده است به عبارتی ظرفیت و پتانسیل بالایی که این نهاد در این زمینه دارد می تواند ساختار سازی مناسبی در دانشگاه ها ایجاد کند.همچنین تاسیس پارک های علم‌وفناوری برای ارتباط فناوران و ایده پردازان که به نوعی با دانشگاه نیز مرتبط هستند از اقدامات بسیار خوب دیگر  جهاد دانشگاهی بوده است.
سعیدی افزود: پارک های علم وفناوری زمانی که بزرگتر می شوند به شهرک های علمی تحقیقاتی تبدیل می شوند. جهاد دانشگاهی قبل از سال ۸۴ این ساختار را ایجاد کرده بود و بعد از آن پارک های علم و فناوری دیگری ایجاد شدند. این مجموعه می تواند در زمینه های شیمی ، الکترونیک ، زیست شناسی و ... به شرکت های نوپا در این عرصه کمک کند.
مدیر اداره فنی و تخصصی پارک افزود: ساختار جهاد دانشگاهی ساختار کند و تنبلی نیست و ساختار بسیار فعالی است و در واقع به دنبال گرفتن بودجه برای اجرای پروژه های خود نیست و درواقع روی پای خود می ایستد و از منبع درآمد های خود پروژه هایش را اجرا می کند.این چابکی یکی از ویژگی های خوب این ساختار است.
وی افزود: ما در پارک علم و فناوری البرز بیش از یکصد و پنجاه شرکت فناور و دانش بنیان را پذیرش و حمایت نمودیم و پارک هم جزئی از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی است. ما توانستیم در این پارک امکانات کافی و مطلوبی  برای اجرای پروژه علمی در اختیار این شرکت ها قرار دهیم و به طور کامل از آنها برای رسیدن به اهدافشان حمایت کنیم.
مدیر اداره فنی و تخصصی پارک علم و فناوری خاطرنشان کرد: عمده ترین مشکلات اشتغال کشور به دانش آموختگان دانشگاهی بویژه فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی بر می گردد و پارک های علم و فناوری از جمله پارک علم و فناوری البرز در این راستا فعالیت و تلاش می کنند.
سعیدی  به تحریم های ظالمانه خارجی علیه کشورمان اشاره کرد و با اشاره به توانمندی های داخلی برای این مهم گفت: شرکت های دانش بنیان با نوآوری هایی که دارند می توانند در برابر این تحریم ها مقاومت کنند و جهاد دانشگاهی نیز با ایجاد بسترها و شرایط مناسب از طریق پژوهشکده ها و مراکز تخصصی زمینه رشد و هم افزایی این شرکت ها را برای مقابله با مشکلات را فراهم می نماید.
وی در ادامه به چالش های ارتباط دانشگاه و صنعت پرداخت و با یادآوری این موضوع که بین دانشگاه و صنعت دیوار بلندی وجود دارد که باید کوتاه شود خاطرنشان کرد: جهاد دانشگاهی با ارتباط و تعامل سازنده بین دانشگاه و صنعت این دیوار را کوتاه کرده است و در حال حاضر مراکز نوآوری و دفاتر تجاری سازی و پارک ها و مراکز رشد جهاد دانشگاهی حلقه وصل بین دانشگاه و صنعت و محمل این تعامل هستند.
مدیر فنی و تخصصی پارک به توانمندی ها و ظرفیت های جهاد دانشگاهی در زمینه اشتغال، تجاری سازی و برگزاری رویدادهای کارآفرینی اشاره کرد و گفت: جهاد دانشگاهی به خوبی در راستای ماموریت های خود حرکت می کند.
سعیدی به موضوع مهم توسعه فناوری اشاره کرد و با تاکید بر اینکه نباید به این موضوع از نگاه تکنولوژیست ها بنگریم اظهار داشت: توسعه فناوری و توسعه اقتصادی یک پدیده فرهنگی است  و متاسفانه آنچه در گذشته مورد توجه بوده توسعه از نگاه تکنولوژیست ها بوده در حالی که اکوسیستم فناوری یک اکوسیستم فرهنگی است و باید با نگاه فرهنگی به توسعه فناوری و ارتباط و تعامل دانشگاه و صنعت بپردازیم.


حضور شرکت دانش بنیان فراز پایه البرز در نمایشگاه قیر و آسفالت تهران

یک شرکت دانش بنیان پارک علم و فناوری البرز موفق شد دانش فنی عایق مقاوم و جایگزین بجای قیرگونی ساختمان ها و سدها را تولید کند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز، نمایشگاه قیر و آسفالت تهران (BAIEX) از ۲۳ الی ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ در شهر تهران کشور ایران برگزار می گردد. نمایشگاه قیر و آسفالت تهران (BAIEX) تأمین کننده بخشی از نیاز امروز برای طرح، اجرا، نگهداری، دوام و پایائی بخش روسازی راه ها و سایر عملیات عمرانی است. تقریبا تمام نام های معتبر داخلی در این نمایشگاه حاضر هستند تا شرکت خود را به همراه محصولات و ماشین آلات مربوط به قیر، آسفالت، عایق ها را معرفی کنند.
شرکت دانش بنیان فراز پایه البرز موفق شد در سال 1393 وارد پارک علم و فناوری البرز شود و به دلیل تولید مواد پیشرفته و با حمایت های فنی و مشاوره ای پارک علم و فناوری البرز موفق شد در سال 1394 به دانش بنیان تبدیل شود.
فرشید موسوی پورمهرام  مدیرعامل این شرکت گفت: این شرکت یکی از دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری البرزاست که  با هدف تولید، مشاوره و اجرای سیستم های نوین آب بندی و با تکیه بر دانش فنی ، در سال 1393 وارد پارک علم و فناوری البرز شد و به صورت شرکت خانوادگی اداره می شود.
وی با اشاره به اینکه این شرکت 20 نیروی تمام وقت و پاره وقت دارد اظهار داشت: این واحد تحقیق و توسعه به صورت تیمی میان رشته ای متشکل از متخصصان رشته های شیمی، زمین شناسی، فیزیک . مدیریت بازرگانی به فعالیت پرداخت که حاصل آن موفقیت در تولید سیستم های آب بندی بر پایه عایق رطوبتی آرسی آی است که به عنوان یک محصول دانش بنیان به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به اینکه شرکت دانش بنیان فراز پایه البرز با مشارکت خانودگی موفقیت های خوبی را کسب کرده است گفت: از همه منازل گرفته تا تصفیه خانه و سدها، کانال های آب، بام ها، استخرها و سازه های عمرانی می توانند از محصولات عایقی ما برای جلوگیری از نم، رطوبت و نشت آب استفاده کنند.
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان از تولید بیش از سی نوع محصول در این شرکت خبر داد و اظهار داشت
سرمایه ما دانش است و با همه مشکلاتی که ممکن است برای موفقیت یک شرکت دانش بنیان وجود داشته باشد تلاش کردیم تا موفق شویم


پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان با بورس ایده

بازاردارایی فکری فرابورس ایران (بورس ایده) با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد ایده‌های فناورانه و همچنین اقتصاد دانش‌بنیان را در ایران گسترش دهد.

به گزارش  روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، باروری در عرصه علم و تولید بر اساس مفهوم درون‌زایی (نه درون‌گرایی) اقتصاد مقاومتی متکی به سرمایه‌های انسانی و اخلاقی دانش‌آموختگان و متفکران این سرزمین است.

بر مبنای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری، تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به‌منظور توسعه کارآفرینی و شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان فنی و اقدامات مناسب از جمله اهداف اساسی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور است.

در این راستا و طبق سال‌های اخیر، چندین برنامه توسعه‌ای در فرابورس ایران به‌منظور نیل به اهداف اقتصاد دانش‌بنیان آغاز شده که به مرحله پیاده‌سازی و توسعه مضاعف رسیده است. در ادامه به این برنامه‌ها و دستاوردهای آن اشاره می‌شود.

بازاردارایی فکری فرابورس ایران (بورس ایده)

با توجه به افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دنیا و درج این هزینه‌ها به‌عنوان بخش مهمی از سرمایه فکری در مدل‌های رشد، توجه هرچه بیشتر به ایده‌های ناشی از فعالیت اندیشمندان، بدون هزینه‌های مادی هنگفت، به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک شایانی خواهد کرد.

بازار سرمایه درصدد جذب طرح‌ها، اختراعات و ایده‌های ثبت شده به‌عنوان سرمایه‌های فکری و عرضه آن به بنگاه‌های متناظر در یک سیستم نظام‌مند مذاکره است که موجبات رشد و توسعه بخش پژوهش و فناوری و متعاقباً، بخش تولید را در کشور فراهم آورد.

در این زمینه از یک سو باید محیط مناسبی با تضامین قدرتمند قانونی برای تولیدکنندگان علم و دانش (پدیدآورنگان آثار فکری) ایجاد شود تا با اطمینان و ضمانت خاطر از عدم سرقت ایده‌ها بتوانند فعالیت کرده و از نتایج تولید فکری خود منتفع شوند و به تولید و توسعه هرچه بیشتر دانش بپردازند.

از سوی دیگر حمایت از مخترعان و اندیشمندان نباید به گونه‌ای باشد که فضا برای رشد علمی محدود شود، چراکه همواره پیشرفت در یک علم بر استفاده از آثار پدیدآورندگان پیشین استوار است.

راه‌اندازی بازار دارایی فکری فرابورس ایران در این حوزه، علاوه بر توسعه تحقیق و پژوهش بر پایه نتیجه گیری‌های کاربردی در محیط علمی و افزایش بهره‌وری تولید با طرح‌های برآمده از تخصص دانش‌پژوهان، به پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به‌منظور ارتقا جایگاه جهانی کشور کمک شایانی خواهد کرد.

زمزمه‌های تشکیل بازار دارایی فکری به‌عنوان یکی از بازارهای نوظهور فرابورس ایران، از سال 1391 و در راستای اجرای مفاد بند «د» ماده 17 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری به‌منظور استفاده از ظرفیت‌های علمی برای پاسخگویی به نیاز بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات شکل‌گرفته است.

فرابورس ایران با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی این بازار را انجام و مقررات لازم را برای نقل و انتقالات انواع اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری شامل انواع اوراق گواهی ثبت اختراع، طرح صنعتی و علائم تجاری را از طریق بازار فرابورس ایران در 4 مدل فراهم آورد. 

فستیوال‌های بازار دارایی فکری

به‌منظور افزایش بازاریابی و امکان ارائه حضوری ایده‌ها و اختراعات به سرمایه‌گذاران و صنعتگران، با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک فناوری پردیس این معاونت با سازمان بورس و اوراق بهادار  «فستیوال‌های بازار دارایی فکری» برگزار شد.

تاکنون 13 فستیوال در حوزه‌هایی چون مدیریت شهری؛ صنعت لوازم‌خانگی؛ تجهیزات پزشکی؛ صنعت پلاستیک و پلیمر شامل لاستیک، رنگ و رزین، پلاستیک‌ها و نوآوری‌های پلیمری؛ سنگ و صنایع وابسته؛ تجهیزات ورزشی و توان‌بخشی؛ صنایع شیمیایی و پلیمر؛ صنعت آرایشی و بهداشتی و نیز صنعت سلامت برگزار شده است.

در بازار دارایی فکری علاوه بر اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی هم قابلیت خریدوفروش دارند. به‌هرحال هدف اصلی، آشنایی سرمایه‌گذاران با مخترعان صنعتی است. در این راه حمایت‌های قابل‌توجهی از طرف معاونت علمی در نظر گرفته‌شده که از آن جمله می‌توان به ارائه تسهیلات این بازار اشاره کرد.

این فستیوال‌ها باهدف خریدوفروش اختراعات و فناوری‌ها، کمک به جذب سرمایه‌گذاران و همکاری مشترک جهت تجاری‌سازی دارایی‌های فکری، ایجاد ساختاری شفاف و کارآمد برای تبادلات حوزه مالکیت فکری و همچنین ارزیابی فناوری اختراعات برگزار می‌شود. در پایان فستیوال، سرمایه‌گذاران برای تعاملات تجاری با صاحبان ایده‌های جدید مذاکره می‌کنند.


اخبار پارک علم و فناوری البرز


معاون امور هزینه ای و امور آموزش عالی تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه  کشور در بازدید از پارک علم و فناوری البرز: پارک علم و فناوری البرز در آستانه یک جهش قرار دارد

معاون امور هزینه ای و امور آموزش عالی تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور در بازدید  روز چهارشنبه اول اسفندماه از پارک علم و فناوری البرز در نشست مشترک با  آقای دکتر پورعابدی معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی و آقای دکتر عطااله ربانی رییس پارک علم و فناوری البرز شرکت کرد و به بررسی دغدغه ها و مشکلات مسوولان پارک و مدیران و کارشناسان شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در این پارک پرداخت و یادآور شد از هیچ کوششی برای حمایت و افزایش بودجه این پارک دریغ نمی کنیم.

> ادامه


رئیس امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کشور در بازدید از پارک علم و فناوری البرز  عنوان کرد: بودجه پارک علم و فناوری البرز از منابع ملی و استانی افزایش می یابد

آقای دکترگرایی نژاد رئیس امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه به همراه معاون امور هزینه ای و امور آموزش عالی تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور  و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان البرز در روز چهارشنبه  اول اسفند ماه از پارک علم و فناوری البرز بازدید کردند و عنوان نمودند: بودجه پارک علم و فناوری البرز از منابع ملی و استانی افزایش می یابد.

> ادامه


۲۹ بهمن ماه روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

کارآفرینی به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین موضوعات دنیای امروز و محرکه اصلی توسعه اقتصادی محسوب می شود و نقش آن در نوآوری یا ایجاد فضاهای جدید کسب وکار بر همگان روشن است.یک رکن دیگر اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی و بهره گیری از ظرفیت ها و فرصت های داخلی است و در این زمینه باید تولیدات بخش صنعت و کشاورزی و غیره مورد توجه قرار گیرد و زمینه فروش و صادرات آن نیز فراهم شود.

> ادامه


برگزاری اولین نشست هم اندیشی روسای آموزش عالی استان البرز

دبیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه در البرز از برگزاری اولین نشست این شبکه در استان خبر داد و گفت: مهمترین کاری که باید در این شبکه انجام دهیم تهیه برنامه‌هایی است که آموزش و پژوهش را در جهت نیاز جامعه سوق بدهیم.

> ادامه


ماموریت ها و توانمندی های پارک علم و فناوری البرز در توسعه فناوری تشریح شد

نشست تخصصی "بررسی عملکرد و دستاوردهای جهاد دانشگاهی بمناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضورمهندس مسعود سعیدی مدیر اداره فنی و تخصصی  پارک علم و فناوری البرز، دکتر محمد آقاسی رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان جهاد دانشگاهی و مهندس داوود صیقلی مدیرگروه ارتباطات واحد آموزش جهاد دانشگاهی با شرکت مجریان رادیو گفتگو برگزار شد.

> ادامه


 

رویدادها

چند رسانه ای و تصاویر

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 625 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 2 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 1716781 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 1131 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پارک علم و فناوری البرز می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Alborz Science And Technology Park

Designed & Developed by : Yektaweb