• پارک علم و فن آوری البرز
  • ماشینهای الکتریکی
img_yw_news
January 18, 2017

آیین نامه های داخلی

پذیرش واحدهای فناور بخش خصوصی متقاضی عضویت  استقرار واحدهای فناور در ساختمان های چند مستاجره بهره برداری از اراضی پارک توسط واحدهای فناور تعیین تعرفه ... ..

more...

your text

Newsletter subscription

Enter your email address to have site news and announcements delivered directly to your inbox.

Site Statistics

  • Registered users: 995 users
  • Online users: 0 users
  • Guest users: 6 users
  • All visits: 2268493 visits
  • Visits in 24 Hours: 2676 visits

your text


© 2019 All Rights Reserved | Alborz Science And Technology Park

Designed & Developed by : Yektaweb